PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Doktorandská skúška z cudzieho jazyka - Zimný semester 2018/2019

Display portlet menu
Späť na oznamy

Doktorandská skúška z cudzieho jazyka - Zimný semester 2018/2019

University Highlights

Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov

 

Doktorandská skúška z cudzieho jazyka

Zimný semester 2018/2019

 

Termíny skúšok

8.

1.

2019

9:00  - 12:30 

utorok

15.

1.

2019

9:00  - 12:30 

utorok

22.

1.

2019

9:00  - 12:30 

utorok

5.

2.

2019

9:00  - 12:30 

utorok

 

 

Miesto konania skúšky:  Katedra jazykov, Vysokoškolská 4, č. dv. 181

Prihlasovanie: od 3.12.2018 do 19.12.2018 po dohode s jazykovým školiteľom a to buď osobne, alebo telefonicky na sekretariáte Katedry jazykov u pani Spišákovej , telefón 055/6024185.

Prihlásenie formou emailu nie je možné.