Katedra

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Katedra jazykov je celouniverzitným pracoviskom a zabezpečuje výučbu jazykov na všetkých fakultách a pracoviskách Technickej univerzity. Aktívne sa zapája do celouniverzitných projektov v oblasti výskumu moderných metód výučby. Pracovníci katedry vykonávajú okrem svojej hlavnej činnosti preklady a tlmočenie pre potreby TU, súdne preklady a tlmočenie z nemeckého a anglického jazyka.Na Katedre jazykov pôsobili zahraniční lektori anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.

Pedagogická činnosť:

  • výučba anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského jazyka na všetkých fakultách TU v dennom i externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu,výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov a výučba doktorandov vo forme individuálnych konzultácií
  • jazyková príprava, prijímacie a záverečné jazykové skúšky doktorandov na jednotlivých fakultách
  • odborná skúška z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka v ekonomickom odbore
  • odborná skúška z anglického a nemeckého jazyka v študijnom programe Geoturizmus
  • vypracovanie a vyhodnotenie jazykových testov z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka v rámci prijímacieho konania na EkF, FBERG, FU.