Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Projekt FALINAR

Produktion fachsprachlicher Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung für die Ausbildung in der Fachrichtung Reiseverkehr je realizovaný v rámci

Erasmus+Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport,
KA203 - Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania
č. projektu 2014-1-SK01-KA203-000470

Kontraktor projektu: Katedra jazykov, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Partneri: Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V., Nemecko
                 FHSS Universität Rijeka, Chorvátsko
                 Bios Life Long Learning Centre, Cyprus

Trvanie projektu:   2014 - 2017 

Web: https://falinar.tuke.sk/moodle/

Riešitelia projektu za KJ TU:  PhDr. Janka Pavlovová, CSc.
                                                    PhDr. Roman Sorger, PhD.
                                                    Mgr. Marek Zvirinský, PhD.
                                                    Ing. Peter Antal, ÚVT
                                                    Oľga Spišáková

V decembri 2014 začala s finančnou podporou EU v rámci programu ERASMUS+ realizácia nemeckého jazykového projektu „Produkcia odborných jazykových učebných nástrojov a ich využitie v rámci vzdelávania v odbore cestovného ruchu“, ktorý skončil v októbri 2017. Projekt bol schválený národnou agentúrou SAAIC ako jediný jazykový projekt v rámci KA2 „Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania“. Hlavným produktom projektu je online-kurz nemeckého jazyka v odbore cestovného ruchu so vstupnou jazykovou úrovňou B1-B2 podľa Spoločného európskeho jazykového rámca. Tento blended-learningový modulárne štruktúrovaný kurz je realizovaný na učebnom portáli v prostredí moodle a podporovaný nástrojmi Web 2.0. Jeho cieľom je prehĺbenie cudzojazyčnej komunikácie pre cieľové skupiny ako napr. akademickí a vedeckí pracovníci, študenti, multiplikátori, ale aj bežní cestujúci a pod. Ďalšími online-produktmi projektu sú 5-jazyčný glosár, audio-vizuálne a animačné cvičenia na podporu simulačných vyučovacích metód. Na základe jazykového kurikula vypracovaného v rámci projektu sa kurz zameriava na tri aspekty – medicína, bezpečnosť a životné prostredie, ktoré vyplývajú z aktuálnych trendov turizmu a nie sú doposiaľ dostatočne alebo vôbec spracované v jazykových učebných materiáloch. Týmto kurz naplnil potrebu vyvinúť nové jazykové učebné materiály.

Záverečnou časťou projektu bol 2-týždňový pilotný intenzívny kurz v Nemecku pre cieľové skupiny jednotlivých partnerských krajín. Z každej partnerskej inštitúcie boli na základe vstupného jazykového testu vybratí piati záujemcovia. V rámci projektu sa uskutočnili viaceré  projektové stretnutia, workshopy, konferencie a záverečné medzinárodné valorizačné sympózium.

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke https://falinar.tuke.sk/moodle/, ktorú spolu s online-kurzom vyvíjal a naďalej spravuje  ÚVT TUKE.