Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

V minulosti sa výskum členov katedry zameriaval hlavne na otázky všeobecnej jazykovedy a na terminológiu odborného jazyka. Na katedre boli pripravené skriptá a učebnice odborného ruského, nemeckého, anglického a francúzskeho jazyka, ako aj slovenčiny pre zahraničných študentov.

Ďalšie študijné materiály a jazykové kurzy boli vyvinuté v rámci mnohých medzinárodných a národných projektov, napríklad kurzy pre oblasti cestovného ruchu a životného prostredia, elektrotechniky a informatiky, pracovného prostredia a obchodnej komunikácie, ďalej kurzy pre učiteľov základných škôl, doktorandov a zahraničných študentov. Ďalšie projekty sa zameriavali na odborný jazyk a terminológiu, európske jazykové portfólio či teoretickú jazykovedu. Katedra bola zapojená do národných programov VEGA, APVV a operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Z medzinárodných grantových schém sú to leonardo lifelong learning (koordinátorské projekty TOURNEAU, EDORCO a ESPESIT, partnerské projekty Effective Writers and Communicators, IMLIT,  EEE, VIC a AGROLANG), socrates lingua (koordinátorský projekt PROQUA a partnerské projekty EuroIntegrELP, CALL@C&S a CMC), transversal (projekty E-Bridge a CMC-E), erasmus (projekt EILC, individuálne mobility) a grundtvig (projekt TAMSEF).

Od roku 2002 katedra pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie. Prvá konferencia s názvom “Deutsch mit allen Sinnen” (2002) sa týkala výučby nemeckého jazyka. Ďalšie konferencie už obsiahli všetky cudzie jazyky vyučované na katedre. Konali sa pod názvami ,,Cudzie jazyky komunikatívne – efektívne – kvalifikovane“ (2004), ,,S cudzími jazykmi v Európe žiť – pracovať – študovať“ (2006) a „Cudzie jazyky – celoživotná výzva” (2008). Od roku 2009 konferencia nesie  názov „FORLANG – Cudzie jazyky v akademickom prostredí“ a koná sa vždy v nepárnom roku (2009, 2011, 2013, 2015, 2017). Príspevky sú publikované v recenzovanom zborníku v elektronickej forme. Nekonferenčný zborník FORLANG bol mimoriadne vydaný aj v roku 2012, a to pri príležitosti 60. výročia založenia katedry.