Katedra

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

História Katedry jazykov TU

1952 vznik Katedry ruského jazyka Vysokej školy technickej
vedúci katedry: F. Hajdukievič
na katedre pôsobilo päť učiteľov ruského jazyka
1955 premenovanie katedry na Katedru jazykov
výučba aj iných cudzícj jazykov (anglického, nemeckého, francúzskeho a prechodne aj španielskeho jazyka)
vedúca katedry: Anna Koščová, neskôr Oľga Kamenová
1958 - 1964 vedúci KJ: Alexander Štern
1964 - 1977 vedúca KJ: Anna Ivančová
na katedre pôsobilo 16 učiteľov cudzích jazykov
družobné styky s Katedrou jazykov Banskej akadémie vo Freibergu (NDR) a Katedrou jazykov Technickej univerzity ťažného priemyslu v Miškolci (Maďarsko)
spracovanie skrípt pre jednotlivé fakulty VŠT
jazyková príprava vedeckých ašpirantov
výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov
výskum sa realizoval v oblasti lexikografie a metodike výučby jazykov na nefilologických fakultách
prekladateľská a tlmočnícka činnosť pre potreby rektorátu školy a jednotlivých fakúlt
1978 - 1981 vedúci katedry: PhDr. Ján Smarža, následne PhDr. Anastázia Liptáková
1982 - 1989 vedúci katedry: PhDr. JUDr. Jaroslav Savuľák, CSc.
bol vypracovaný komplex nových učebných skrípt
katedra sa zapojila do rezortného výskumu Ministerstva školstva
1990 - 1992 vedúca katedry: doc. PhDr. Daniela Oroszová, CSc.
spolupráca so zahraničnými lektormi (Nemecko, Veľká Británia, USA, Rakúsko)
1993 katedra bola premenovaná na Katedru humanitných vied (spojenie Katedry jazykov a Katedry spoločenských vied), organizačne patrila pod Ekonomickú fakultu
vedúca katedry: PhDr. Janka Pavlovová, CSc. (až doteraz)
1996 katedra opäť premenovaná na Katedru jazykov a spoločenských vied, vznikli dve sekcie: sekcia jazykov a sekcia spoločenských vied
2000 rozdelenie sekcií na dve samostatné katedry, pričlenenie Katedry jazykov k rektorátu TU
1999 - doteraz intenzívna účasť učiteľov katedry na projektoch
2006 do Katedry jazykov bola personálne včlenená Katedra jazykov Leteckej fakulty TU
súčasnosť vedúca katedry: PhDr. Janka Pavlovová, CSc.
hlavným cieľom je výučba na všetkých košických fakultách TU, diverzifikácia výučby odborného jazyka, dôraz sa kladie aj na výskum a prácu na projektoch
výrazné zapojenie učiteľov do doktorandského štúdia