Katedra

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Mgr. Lenka Alieva, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: RJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 174
E-mail:lenka.alieva@tuke.sk
Telefón: +421556024186
PaedDr. Sandra Antolíková, PhD. *
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 175
E-mail:sandra.antolikova@tuke.sk
Telefón:+421556024187
Mgr. Lýdia Borková
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 182
E-mail: lydia.borkova@tuke.sk
Telefón: +421555024164
PhDr. Beáta Czéreová, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, SJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 178
E-mail:beata.czereova@tuke.sk
Telefón:+421556024300
Mgr. Lýdia Desiatniková
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 178
E-mail:lydia.desiatnikova@tuke.sk
Telefón:+421556024300
Mgr. Andrea Fedorová*
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 182
E-mail: andrea.fedorova@tuke.sk
Telefón:+421556024164
Mgr. Tomáš Hájik
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, NJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 176
E-mail:tomas.hajik@tuke.sk
Telefón:+421556024215
Mgr. Dana Hricová*
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 175
E-mail:dana.hricova@tuke.sk
Telefón:+421556024187
Mgr. Tomáš Ilečko, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 182
E-mail:tomas.ilecko@tuke.sk
Telefón:+421556024164
Mgr. Karolína Jarná
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, FJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 177
E-mail:karolina.jarna@tuke.sk
Telefón:+421556024302
Mgr. Eva Kaščáková, PhD.*
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 174
E-mail:eva.kascakova@tuke.sk
Telefón:+421556024186
Mgr. Henrieta Kožaríková, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, SJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 174
Email:henrieta.kozarikova@tuke.sk
Telefón:+421556024186
Mgr. Oľga Lešková
Tajomníčka katedry, odborný asistent
Aprobácia: AJ, RJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 173
E-mail:olga.leskova@tuke.sk
Telefón:+421556024303
JUDr. PhDr. Helena Mazurová, PhD.
Zástupkyňa vedúcej katedry, odborný asistent
Aprobácia: AJ, SJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 179
E-mail:helena.mazurova@tuke.sk
Telefón:+421556024308
Mgr. Zuzana Mihalčinová, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 175
Email:zuzana.mihalcinova@tuke.sk
Telefón:+421556024187
Ing. Lucia Michaleková
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 173
Email:lucia.michalekova@tuke.sk
Telefón: +421556024303
Mgr. Patrícia Palaščáková
Lektor
Aprobácia: AJ, SJ
Miestnosť: Vysokoškolská, 4, č.d. 177
E-mail: patricia.palascakova@tuke.sk
Telefón: +421556024302
PhDr. Janka Pavlovová, CSc.
Vedúca katedry, odborný asistent
Aprobácia: NJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 181
E-mail:janka.pavlovova@tuke.sk
Telefón: +421556024217
Mgr. Ľudmila Petríková
Lektor
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 180
E-mail:ludmila.petrikova@tuke.sk
Telefón: +421556024117
Mgr. Katarína Planetová
Lektor
Aprobácia: AJ, SJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 172
E-mail:katarina.planetova@tuke.sk
Telefón: +421556024304
Mgr. Soňa Polakovičová, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, SJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 176
E-mail:sona.polakovicova@tuke.sk
Telefón: +421556024215
PhDr. Hedviga Semanová, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, NJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 180
Email:hedviga.semanova@tuke.sk
Telefón: +421556024117
PhDr. Roman Sorger, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: NJ, SJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 172
E-mail:roman.sorger@tuke.sk
Telefón: +421556024304
Oľga Spišáková
Sekretárka KJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 181
E-mail:olga.spisakova@tuke.sk
Telefón: +421556024185
Mgr. Katarína Szabová, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, RJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 177
E-mail:katarina.szabova@tuke.sk
Telefón: +421556024302
Mgr. Daniela Timárová, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, RJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 182
E-mail:daniela.timarova@tuke.sk
Telefón: +421556024164
Mgr. Alena Tomková
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 179
E-mail: alena.tomkova@tuke.sk
Telefón: +421556024308
Mgr. Viktória Vráželová, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ, RJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 174
E-mail: viktoria.vrazelova@tuke.sk
Telefón: +421556024186
Mgr. Milada Walková, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: AJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 178
E-mail:milada.walkova@tuke.sk
Telefón:+421556024300
Mgr. Marek Zvirinský, PhD.
Odborný asistent
Aprobácia: NJ
Miestnosť: Vysokoškolská 4, č.d. 172
E-mail:marek.zvirinsky@tuke.sk
Telefón:+421556024304
   

 

 

 

* - označenie pre zamestnancov na materskej dovolenke