Výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

FORLANG
Cudzie jazyky v akademickom prostredí

Katedra jazykov organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu FORLANG (Cudzie jazyky v akademickom prostredí), ktorá sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach koná každé dva roky. Odborníci, zaoberajúci sa výučbou a výskumom v oblasti cudzích jazykov, si počas dvoch dní trvania konferencie vymieňajú svoje skúsenosti, poznatky a výsledky výskumu.

Tematicky je konferencia orientovaná na problematiku v oblasti didaktiky výučby cudzích jazykov, lingvistiky, translatológie a desiminácie výsledkov riešenia výskumných projektov. Účastníci z domácich i zahraničných univerzitných pracovísk majú možnosť diskutovať v slovenskom, českom, anglickom či nemeckom jazyku a publikovať svoje vedecké práce v recenzovanom periodickom zborníku vedeckých príspevkov a odborných článkov, ktorý vydáva Katedra jazykov v elektronickej podobe.

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie nájdete na https://web.tuke.sk/forlang/