Katedra

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Katedra jazykov je celouniverzitným pracoviskom a zabezpečuje výučbu jazykov na všetkých fakultách a pracoviskách Technickej univerzity. Aktívne sa zapája do celouniverzitných projektov v oblasti výskumu moderných metód výučby. Pracovníci katedry vykonávajú okrem svojej hlavnej činnosti preklady a tlmočenie pre potreby Rektorátu TUKE.

Pedagogická činnosť:

  • výučba anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka na všetkých fakultách TUKE v dennom i externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu
  • výučba slovenského jazyka pre zahraničných študentov
  • jazyková príprava doktorandov vo forme individuálnych konzultáciíprijímacie a záverečné jazykové skúšky doktorandov na jednotlivých fakultách
  • odborná skúška z anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka podľa požiadaviek fakúlt 
  • vypracovanie a vyhodnotenie jazykových testov z anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho jazyka v rámci prijímacieho konania podľa požiadaviek fakúlt.