Tuition-Courses

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Uznávanie predmetov

Podľa Študijného poriadku Technickej univerzity v Košiciach, § 18, ods. 23, študent môže požiadať o uznanie predmetu úspešne absolvovaného na fakulte TUKE alebo na inej vysokej škole.

Ak žiadate o uznanie predmetu na Katedre jazykov, potrebujete počas prvých dvoch týždňov príslušného semestra predložiť nasledovné doklady:

  1. výpis z informačného systému (MAIS) dokazujúci absolvovanie predmetu vrátane dátumu, výsledku a mena vyučujúceho,
  2. informačný list predmetu a časovo-tematický plán (v prípade, že ste predmet absolvovali mimo KJ TUKE),
  3. vyplnený a podpísaný formulár na uznávanie predmetov (vyžiadajte si ho od Vašej študijnej referentky).

Ak žiadate o uznanie elektronicky, všetky doklady a kontakt na Vašu študijnú referentku pošlite vedúcej Katedry jazykov na adresu eva.kascakova@tuke.sk. Rozhodnutie o uznaní, resp. neuznaní predmetu závisí od toho, do akej miery korešponduje absolvovaný predmet s predmetom, ktorý máte absolvovať v rámci Vášho súčasného študijného programu. Nezabudnite uviesť, na ktorej fakulte TUKE študujete a presný názov predmetu, o ktorého uznanie žiadate.

 

Potvrdenia na mobility

V prípade, že potrebujete potvrdenie o absolvovaní výučby cudzích jazykov na Katedre jazykov pre účely mobility Erasmus +, obráťte sa na vedúcu Katedry jazykov (eva.kascakova@tuke.sk). Nezabudnite uviesť Vašu fakultu, prípadne odbor, absolvovaný predmet, dátum a výsledok skúšky a priložte výpis o absolvovaných predmetoch, prípadne screenshot z MAISu. Štandardne potvrdenia vydávame v anglickom jazyku.