Tuition-Courses

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

ReCtor’s Message

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In variusjusto non ante auctor luctus. Donec at nunc quis urna condimentum. Vivamus vel iaculis diam.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach zabezpečuje výučbu anglického, francúzskeho, nemeckého a ruského jazyka a slovenčiny ako cudzieho jazyka na všetkých fakultách TUKE v Košiciach vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium).

Cieľom výučby cudzích jazykov na jednotlivých fakultách je pripraviť študentov Technickej univerzity v Košiciach na aktívnu komunikáciu v cudzom jazyku v ich budúcej profesijnej kariére.

Forma výučby cudzích jazykov ako povinný, povinne voliteľný a výberový predmet je daná požiadavkami jednotlivých fakúlt.