Department of Languages

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today.

John Amos Comenius

1) VÝBEROVÉ REKTORÁTNE PREDMETY

V rámci predmetov anglického a nemeckého jazyka sa zameriavame na všetkých úrovniach pokročilosti na bežné komunikačné témy z pracovno-firemného a kariérneho prostredia ako aj technického prostredia (platí len pre AJ), ale aj na získavanie mäkkých či interkultúrnych zručností. V rámci predmetov slovenského jazyka sa momentálne zameriavame na všeobecný jazyk. V budúcnosti plánujeme ponúkať aj slovenský jazyk v akademickom a profesionálnom (odbornom) prostredí. 

 

29000894 Ak-vk       Angličtina - konverzácia - výberový kurz                   

29000906 Ak-vk-II    Angličtina - konverzácia - výberový kurz   

29000893 Amp-vk    Angličtina - mierne pokročilí - výberový kurz             

29000905 Amp-vk-II Angličtina - mierne pokročilí - výberový kurz      

29000892 Az-vk       Angličtina - začiatočníci - výberový kurz           

29000904 Az-vk-II    Angličtina - začiatočníci - výberový kurz           

29000898 Nmp-vk    Nemčina - mierne pokročilí - výberový kurz               

29000908 Nmp-vk-II Nemčina - mierne pokročilí - výberový kurz        

29000897 Nz-vk       Nemčina - začiatočníci - výberový kurz          

29000907 Nz-vk-II    Nemčina - začiatočníci - výberový kurz        

29000895 Sz-vk       Slovenčina - začiatočníci - výberový kurz    

29000909 Sz-vk-II    Slovenčina - začiatočníci - výberový kurz      

29000896 Smp-vk    Slovenčina - mierne pokročilí - výberový kurz   

29000910 Smp-vk-II Slovenčina - mierne pokročilí - výberový kurz   

29000913 SJ_Er_I    Slovenský jazyk pre Erasmus+ študentov I        

29000914 SJ_Er_II   Slovenský jazyk pre Erasmus+ študentov II 

 

2) FAKULTNÉ PREDMETY

 

V ponuke len pre  FEI (len doktorandi):

29000718  FEI D4-OCJpD I_S     FEI D4 - odborný cudzí jazyk pre doktorandov I. 

29000719  FEI D4-OCJpD II_S    FEI D4 - odborný cudzí jazyk pre doktorandov II.   

 

V ponuke len pre FMMR (študenti a doktorandi):

29000606  FMMR-OCJ dok. I     FMMR-odborný cudzí jazyk pre doktorandov I. 

29000790  FMMR-OCJ dok. II    FMMR-odborný cudzí jazyk pre doktorandov II.    

29000088  FMMR-Avk I.             FMMR -všeobecný kurz I.-ANGLIČTINA        

29000094  FMMR-Avk II.            FMMR-všeobecný kurz II.-ANGLIČTINA          

29000091  FMMR-Nvk I.             FMMR-všeobecný kurz I.-NEMČINA               

29000095  FMMR-Nvk II.            FMMR-všeobecný kurz II.-NEMČINA              

 

V ponuke len pre FU (študenti a doktorandi):

29000224  FU-Akpp I.               FU-konverzácia pre pokročilých I.-ANGLIČTINA 

29000228  FU-Akpp II.              FU-konverzácia pre pokročilých II.-ANGLIČTINA 

29000222  FU-Avk I.                 FU-všeobecný kurz I.-ANGLIČTINA                

29000223  FU-Avk II.                FU-všeobecný kurz II.-ANGLIČTINA               

29000551  FU-Nvk I.                 FU-všeobecný kurz I.-NEMČINA

29000552  FU-Nvk II.                FU-všeobecný kurz II.-NEMČINA        

29000851  FU - S I                    FU - všeobecný kurz I - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov        

29000852  FU - S II                   FU - všeobecný kurz II - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov       

88000107  SSJ 1                       FU - Seminár zo svetového jazyka 1                          

88000108  SSJ 2                       FU - Seminár zo svetového jazyka 2       

 

V ponuke len pre SvF (študenti):

29000863 SvF - SJ 1               SvF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 1

29000864 SvF - SJ 2               SvF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov 2