Výučba

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky.

Jan Amos Komenský

Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach zabezpečuje výučbu anglického, francúzskeho, nemeckého a ruského jazyka a slovenčiny ako cudzieho jazyka na všetkých fakultách TUKE v Košiciach vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium).

Cieľom výučby cudzích jazykov na jednotlivých fakultách je pripraviť študentov Technickej univerzity v Košiciach na aktívnu komunikáciu v cudzom jazyku v ich budúcej profesijnej kariére.

Forma výučby cudzích jazykov ako povinný, povinne voliteľný a výberový predmet je daná požiadavkami jednotlivých fakúlt.