PhD Studies

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

1. Spôsob prihlásenia sa na konzultácie

Na začiatku príslušného semestra (najneskôr do dvoch týždňov) sa doktorandi prihlásia na konzultácie vyplnením prihlasovacieho formulára. Informácia o pridelení jazykového konzultanta bude zaslaná na mailovú adresu doktoranda. V prípade otázok a nejasností kontaktuje doktorand zástupkyňu vedúcej Katedry jazykov, Mgr. Henrietu Kožaríkovú, PhD. (henrieta.kozarikova@tuke.sk).

Po prijatí na doktorandské štúdium a úspešnom absolvovaní jazykového testu majú interní doktorandi nárok na 2 semestre konzultácií, ktoré sa konajú každý druhý týždeň v rozsahu 20 minút. Externí doktorandi majú nárok na 2 konzultácie počas jedného semestra, v trvaní maximálne 2 semestre.

Doktorandi sa na konzultácie prihlásia vždy na jeden semester. Ak majú záujem v konzultáciách pokračovať aj v ďalšom semestri, musia sa opäť prihlásiť.

2. Obsah konzultácií

Na prvej konzultácií bude doktorand podrobne oboznámený s obsahom a priebehom doktorandskej skúšky a dohodne sa s jazykovým konzultantom na výbere odbornej literatúry, ktorú bude prekladať. Obsahom ďalších konzultácií bude diskusia týkajúca sa konkrétnych jazykových problémov pri preklade odborného textu, obsah a štruktúra odborných a všeobecných tém.

Na skúšku sa môžu prihlásiť doktorandi až po dohode s jazykovým konzultantom.