Language School

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

Ako sa dozviem, kedy sa otvárajú nové kurzy?

Všetky informácie nájdete včas na hlavnej webovej stránke Technickej univerzity v Košiciach v časti Oznamy, na Facebookovej stránke našej jazykovej školy  www.facebook.com/JazykovkaKJ a taktiež sú posielané aj vnútornou e-mailovou poštou. Dlhodobé kurzy sa konajú vždy počas semestra (letného aj zimného) so začiatkom približne v treťom týždni semestra, intenzívne kurzy zvyčajne ponúkame počas skúškového obdobia. Pokiaľ máte záujem o kurz v inom časovom horizonte a je vás spolu minimálne 6, kontaktujte niektorého z našich administrátorov (sona.pechova@tuke.sk, alena.mihalova@tuke.sk) a v rámci svojich možností sa vám pokúsime vyjsť v ústrety.

Ako sa prihlásim na kurz?

Informácie o nových kurzoch obsahujú aj internetový link (odkaz) na online prihlasovací formulár. Je potrebné ho otvoriť a vyplniť požadované údaje: typ kurzu, na ktorý sa prihlasujte, meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt na vás, prípadne iné údaje. Prihláška sa automaticky ukladá a po ukončení prihlasovania budú prihlásení záujemcovia kontaktovaní buď našimi administrátormi alebo už priamo lektormi.

Na ktorý kurz sa mám prihlásiť?

Rozhodnutie záleží od vašich preferencií a jazykových zručností. Pomôcť so zaradením vám môže aj nasledujúca tabuľka určená na ohodnotenie svojich jazykových schopností: Jazykové úrovne angličtiny SERR (CEFR) a naša obsahová koncepcia jednotlivých úrovní kurzov

Všeobecné kurzy sú určené na rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností (písanie, čítanie, rozprávanie, počúvanie).

Konverzačné kurzy sa zameriavajú najmä na ústnu interakciu – počúvanie a rozprávanie a sú určené pre frekventantov s minimálne mierne pokročilou znalosťou jazyka (nie pre začiatočníkov, ani falošných začiatočníkov).

Kurz akademických zručností je určený najmä pre vedeckých pracovníkov a doktorandov  (písanie článkov, abstraktov, prezentačné zručnosti a iné).

Ako sa dozviem, v ktorý deň v a akom čase bude vyučovanie kurzu, ktorý som si zvolil/a?

Tieto informácie sa dozviete až po ukončení prihlasovania, keď vás bude kontaktovať jeden z administrátorov našej jazykovej školy. Záleží to od počtu prihlásených, počtu skupín, ako aj individuálnych rozvrhov našich lektorov.

Prihlásil/a som sa vyplnením online prihlasovacieho formulára, ale nikto ma nekontaktuje.

Na kurzy sa nám prihlasuje veľa záujemcov a my musíme v prvom rade počkať na ukončenie prihlasovania. Potom zadeľujeme študentov do skupín k jednotlivým vyučujúcim. Až po skončení tohto procesu kontaktujeme prihlásených záujemcov o kurzy. Ak je teda deadline na prihlasovanie napr. koniec septembra, naši administrátori vás budú kontaktovať približne koncom prvého októbrového týždňa.

Čo sa stane, ak sa prihlásim, ale nebude mi vyhovovať deň/čas výučby?

V takomto prípade sú dve možnosti: 1) budete preradení do inej skupiny rovnakého zamerania, ktorá sa vyučuje v iný deň/čas, 2) ak nebude ani taká možnosť vyhovovať, nebudete kurz navštevovať bez toho, aby vám vznikli akékoľvek finančné záväzky.

Aká je cena kurzu?

Cena kurzov: od 80 EUR / 20 vyučovacích hodín.
V prípade, že za zamestnanca TUKE uhradí poplatok zamestnávateľ  formou internej faktúry, bude cena nižšia o DPH. V takomto prípade prosím kontaktujte Oľgu Spišákovú (
olga.spisakova@tuke.sk, 00421 55 602 4185).

Kedy je potrebné zaplatiť za kurz? Platí sa vopred?

Zaplatiť je potrebné do dvoch týždňov od začatia kurzu pri dlhodobom kurze, pri intenzívnych kurzoch je to do troch vyučovacích dní. Potrebné informácie vám budú doručené e-mailom. Vopred sa za kurz neplatí.

Ako sa platí za kurz?

Za kurz je potrebné zaplatiť online zo svojho internetového bankového účtu, prípadne poštovou poukážkou, ktorú vám na požiadanie vyučujúci odovzdá. Platba v hotovosti nie je možná.

Za zamestnancov TUKE je možné zaplatiť internou faktúrou. Údaje ku platbe Vám zašle Váš vyučujúci, alebo jeden z administrátorov našej jazykovej školy približne dva týždne po začatí kurzu.

Čo je zahrnuté v cene kurzu?

V cene kurzu je okrem samotnej výučby a učebných materiálov zahrnuté aj potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré frekventantom vydávame po ukončení kurzu.