PhD Studies

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

Vzorové testy z anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka pre uchádzačov o doktorandské štúdium na TUKE sú ukážkou prijímacích testov z cudzieho jazyka, ktoré absolvujú uchádzači v deň prijímacieho konania na doktorandské štúdium.

Test obsahuje 40 položiek, je rozdelený na dve časti, v ktorých sa testuje slovná zásoba a gramatika príslušného jazyka na úrovni B1+ až B2. Test sa píše 30 minút a odpovede sa zaznamenávajú do odpoveďového hárka.

Uchádzač úspešne absolvuje test, ak získa najmenej 21 bodov zo 40. V prípade, že stanovený počet bodov nezíska a je prijatý na doktorandské štúdium, môže test opakovať v náhradnom termíne, ktorý je zvyčajne stanovený na koniec januára nasledujúceho kalendárneho roka (koniec skúškového obdobia v zimnom semestri).

Vzorový test z AJ a kľúč k testu.

Vzorový test z FJ a kľúč k testu.

Vzorový test z NJ a kľúč k testu.

Vzorový test z RJ a kľúč k testu.